Jõgeva paarisboccia juhend

AEG JA KOHT

Võistlus toimub 27. veebruaril 2022 Spordikeskus Virtus (Aia 40, 48304 Jõgeva)
Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kella 10:00 – 10:45
Võistluste algus kell 11.00.

KORRALDUS JA JUHTIMINE

Võistlust korraldab ja viib läbi Spordiklubi Achilleus.
Käesolevat juhendit lugeda koos EIL võistluste üldjuhendiga.
Võistluste osavõtumaks 3€/võistleja kohta kantakse üle Spordiklubi Achilleuse pangakontole IBAN EE80 1010 2200 8363 1017 arvestusega, et laekumine toimub hiljemalt 24 tundi enne võistlust. Kohapeal on osavõtutasu 5 eurot.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM

Võistlussüsteem valitakse peale paaride eelregistreerimist ja see sõltub registreerunud paaride arvust. Süsteem avaldatakse Spordiklubi Achilleuse kodulehel kaks päeva peale eelregistreerumise tähtaega.
Paari moodustavad kaks võistlejat, kes võivad olla kas ühest soost või erinevast soost. Ühes mängus mängitakse neli geimi.

AUTASUSTAMINE

Esimese kuni kolmanda koha saavutanud võistluspaare asutatakse medali ja diplomiga

MÄRKUSED

Iga osalev klubi/ühing peab kindlustama vähemalt ühe kohtuniku kahe võistluspaari kohta.
Kõik osalevad ühingud peavad kaasa võtma oma pallid.
Kohustuslikud on vahetusjalatsid.

EELREGISTREERIMINE

Eelregistreerida kuni 22. veebruarini 2021 Spordiklubi Achilleuse e- posti aadressile endre@endre.pri.ee
Eelregistreerimisel on kohustuslik teatada paariliste ees- ja perekonnanimi ning täpselt ära näidata, kes kellega paaris mängib (näiteks 1. Mari Mänd / Jüri Kask) ja kohtunikud.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Social Slider

No feed